کار زن افراط و تفریط است، اگه دوست بدارد از شدت محبت بی زار میشود و وای به حال زمانی که دشمنی پیدا کند (ولتر)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶